SODA ŚNIEŻNA -  Na3H(CO3)2*2H2O

Zasada działania:

Podczas rozpuszczania sody śnieżnej w wodzie o każdej temperaturze odbywa się hydroliza z kwasowo-zasadniczym współdziałaniem i tworzy się samojonizujący roztwór buforowy, który zawiera mieszankę jonów kwasu słabego oraz zasady silnej mocy, w tym:

OH-  odtłuszczacz,

H+           - sprzyja odkażaniu, neutralizator kwasoodpornych mikroorganizmów;

H-            - sprzyja odkażaniu,

H3O+      - zasadniczy dawca jonów do samojonizujących roztworów buforowych, bezpieczny środek dezynfekcyjny i utleniacz toksyn,

H2CO3  -  kwas węglowy neutralizuje mikroorganizmy alkalia odporne,

O2           - przyspieszacz, utleniacz, odtłuszczacz, niszczy brud,

CO2        - dwutlenek węgla,

Na          - sód, zmiękcza wodę i wiąże substancje toksyczne,

NaHCO3  - wodorowęglan sodowy.

Takie roztwory mają wysoki efekt odkażający wskutek działania jonów wodoru, tlenu, utworów alkalicznych i kwasowych. Oczyszczają wodę od organizmów chorobotwórczych, fitoplanktonów (błękitno-zielone wodorosty), neutralizują i wiążą substancje toksyczne, utwory chloro - organiczne, metale ciężkie, gazy toksyczne i zmiękczają wodę.

Zastosowanie:

Bezpieczne i komfortowe odkażanie wody przeznaczonej do zabiegów wodnych, w basenach do kąpieli leczniczych i pływackich.

Bezpieczne odkażanie powierzchni twardych (podłogi, ściany, buty, inwentarz) w miejscach skupisk ludzkich – salony zabiegowe, sale gimnastyczne, obiekty fitness, sauny, prysznice, sanatoria itp.