Badania

 1. MICROLAB: Świadectwo analizy mikrobiologicznej produktu kosmetycznego DAKO-TRONA(antyalergiczny środek do kąpieli).
 2. KOSMETYCZNO-LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "IZIS": Sprawozdanie z badań własności antybakteryjnych proszku do kąpieli DAKO-TRONA.
 3. KOSMETYCZNO-LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "IZIS": Świadectwo kontroli fizyko-chemicznej proszku do kąpieli DAKO-TRONA.
 4. Świadectwo własności drażniących i uczulając proszku do kąpieli DAKO-TRONA.
 5. Ocena aplikacyjna (użytkowa) proszku do kąpieli DAKO-TRONA.
 6. KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA O KOSMETYKACH WPROWADZONYCH DO OBROTU; DAKO-TRONA antyalergiczny środek do kąpieli i pielęgnacji ciała w proszku o wysokim efekcie dermatologicznym i kosmetycznym. RK/130355/2005.
 8. KRAJOWY SYSTEM INFORMOWANIA O KOSMETYKACH WPROWADZONYCH DO OBROTU; DAKO-TRONA antyalergiczny naturalny środek do kąpieli nóg o wysokim efekcie dermatologicznym i kosmetycznym. RK/130356/2005.